Jutta Falkengren

Illustration, konst och formgivning

Projektet Din Rätt

En inspirationsskrift om lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa.
Utgiven av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Illustrationer och grafiska element

Formgivning av Grafolin