Jutta Falkengren

Illustration, konst och formgivning

Din rätt!

Illustrationer till en skrift om diskriminering av personer med psykisk ohälsa. NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, står bakom och skriften har tagits fram i inspirerande samarbete med Grafolin (grafisk formgivning), Kennet Ruona (fotografi) och Sara Bergqvist Månsson (text).